המוציא להורג

המוציא להורג: tv-series  

תקציר הסדרה:

סיפורו של אביר לוחם בחצרו של המלך אדווארד אשר נשבר מהמלחמות הבלתי פוסקות ונשבע לא להלחם יותר. אבל כשהאלימות הגוברת מוצאת אותו . הוא נאלץ לשאת שוב חרבו צמאת הדם.

ז'אנר: דרמה
עונות:

המוציא להורג: tv-series